Wijzigingen m.b.t. sectoraansluiting Belastingdienst.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt een aantal maatregelen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA aan te pakken. Deze gaan per direct in. Dat schrijft de minister mede namens staatssecretaris Snel van Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en wil dit bereiken met de maatregelen in de WAB. De ministerraad heeft er vandaag mee ingestemd om het voorstel voor de WAB voor advies naar de Raad van State te sturen. Vooruitlopend op de het in werking treden van de WAB wil de minister een piekbelasting bij de Belastingdienst te voorkomen. Zo is er een sterke toename van het aantal aanvragen tot herindeling en is het aantal bezwaar-, beroeps- en cassatiezaken over indelingsbeslissingen snel gestegen. Dit zet grote druk op de Belastingdienst.

De volgende 3 maatregelen zijn ingegaan op 29 juni 2018, 17.00 uur:

    • U kunt wijzigingen in de sectorindeling niet meer met terugwerkende kracht aanvragen en over deze periode te veel betaalde premies terugkrijgen. Wilt u een andere sectorindeling? Dan kan die alleen nog maar op een datum in de toekomst ingaan.
    • U kunt geen gesplitste aansluitingen meer aanvragen. De Belastingdienst behandelt geen verzoeken meer om verschillende delen van uw onderneming in verschillende sectoren in te delen.
    • U kunt geen groepsaansluitingen meer aanvragen. De Belastingdienst behandelen geen verzoeken meer om uw concern en nevenbedrijven en –instellingen in dezelfde sector te laten indelen.

Welke gevolgen dat heeft i.c.m. Flex2GO en uw backendsysteem verschilt per situatie. Neem daarom contact op voor meer informatie over uw situatie.