Tijdregistratie

Naast de reguliere ureninvoer voor de elektronische urenbriefjes, kent Flex2GO nu ook urenbriefjes met activiteiten en start- en eindtijden. Tevens is het mogelijk om aan deze urenbriefjes een automatische rekenmodule te koppelen die activiteiten in combinatie met start- en eindtijden vertaalt naar normale uren, overuren, toeslaguren etc., alsmede naar aanvullende bruto en netto vergoedingen. Voor onder andere de TLN CAO is een standaard rekenmodule beschikbaar die de vergoedingen voor eendaagse, meerdaagse ritten en overstaan toekent.

Met behulp van dit intelligente urenbriefje komt nu echte CAO verloning binnen ieders bereik, ongeacht de gebruikte salaris- of uitzendsoftware.

Neemt u rustig contact op met ons voor een nadere toelichting en/of online demonstratie!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.